Shiran007 - איך שאתה רוצה שהיתיייחסו אל אחותך, ככה תיתייייחס לאישה שלך..״


Shiran007


איך שאתה רוצה שהיתיייחסו אל אחותך, ככה תיתייייחס לאישה שלך..״

כניסה אחרונה לפני 2 שעות

חבר באתר


שם Shiran007
פרטים 28 תאריך לידה (טלה), אישה
מיקום ירושלים ירושלים ישראל

התמונות שלי


מידע

  • חבר באתר
  • כניסה אחרונה לפני 2 שעות
  • הכרטיס עודכן לפני היום
  • נוצר היום
  • צפו בכרטיס 1,443