מדיניות פרטיות
תקנון הצטרפות לרישום לאתר http://www.basadate.co.il מסכם את ההתחייבויות בין מפעילי השירות לבין הלקוח. הצטרפות הלקוח לשירות ההכרויות למבוגרים מאשרת את הסכמתו עם תקנון זה 
 
לקוח המצטרף לשירות ההכרויות: 
 
1.1 מתחייב שהוא מעל גיל 18. 
1.2 קרא והסכים עם תנאי התקנון. 
1.3 אחראי באופן אישי ובלעדי על התכנים שהוא מפרסם באתר, על פרטיות ושמירת הנתונים הנחוצים להרשמתו לשירות ההכרויות למבוגרים. 
1.4 מבין שהאתר מכיל תוכן המיועד רק למבוגרים אשר הינם מעל גיל 18. 
1.5 מתחייב לעשות שימוש בשירות על פי חוק. 
1.6 מתחייב לא להשתמש במילות בכינוי גנאי, הודעות לשון הרע, דברי פורנוגרפיה, וכל דבר הנוגד את החוק. . 
1.7 מתחייב לא לעשות שום עסקאות במישירין או עקיפין לרבות עם צד ג או כל צד אחר,  זאת ללא הסכמה מפורשת בכתיו של מפעילי השירות,   
       לרבות דברי פרסום או קמפיין או מתן שירות. 
 
מפעילת השירות שומרת לעצמה זכות: 
 
2.1 לבצע שינוים באתר לרבות שינויי ממשק, גרפיקה, תקנון או כל דבר אחר. 
2.2 לספק שירותים בחינם ובתשלום ללקוחות 
2.3  לבצע שינויים בשירותים, ובסוגי המנויים לרבות תשלום,תוקף וכדומה 
2.4  לבצע מחיקה  או שינויים בפרטים שנמסרו על ידי  הלקוח במידה והם לא תואמים לדרישות התקנון, הוצאת לשון הרע, עושים נזק למפעילת השירות או לצד שלישי. 
2.5 לעשות שימוש בפרטי הלקוח כפי שנמסרו על ידו למפעילת השירות ונמצאים בצפייה פומבית למטרת פרסום או מסירת נתונים לאתרים חיצוניים (צד ג') ללא התרעה מראש. 
 
מפעילת השירות לא אחראית: 
 
3.1 על גרימת כל נזק או איבוד מידע כתוצאה מהשימוש בשירות 
3.2 על אמינותם ודיוקם של התכנים המפורסמים באתר באמצעות המשתמשים ולהקוחות. 
3.3 על הפרות זכויותהיוצרים או כל זכות אחרת של צד שלישי דרך פרסום מידע באתר שאינו תואם לחוק על ידי משתמש או מסירת מידע למפעילת השירות בכל דרך אחרת. 
 
 
כל השירותים הם חינם לרגע זה